Pašvaldības nodevas iekasēšana par suņa turēšanu

Pakalpojuma turētāja nosaukums:

Mājokļu un vides departaments

Pakalpojuma funkcija/uzdevums:

Organizēt pašvaldības nodevas par suņu turēšanu iekasēšanu

Pakalpojuma būtības īss apraksts:

Rīgas domes 20.12.2016. saistošie noteikumi Nr.237 ‘Par pašvaldības nodevu par suņa turēšanu Rīgā un suņa reģistrācijas kārtības uzraudzību un kontroli’ paredz, ka suņa īpašniekam ir pienākums reģistrēt suni saskaņā ar normatīvajiem aktiem par mājas (istabas) dzīvnieku reģistrācijas kārtību un jāmaksā suņa turēšanas nodeva, ja suņa turēšanas vieta mājas (istabas) dzīvnieku reģistra datubāzē norādīta Rīga. Nodevas apmērs par 2017.gadu ir EUR 8.54 apmērā. Suņa turēšanas nodeva no 2018.gada 1.janvāra ir noteikta EUR 10.00. Suņa turēšanas nodevas nomaksas kārtību administrē Rīgas domes Mājokļu un vides departaments. 

  1. Suņa turēšanas nodeva jāsāk maksāt, kad suns sasniedzis 6 mēnešu vecumu un jāmaksā ik gadu visa suņa mūža garumā.
  2. No suņa turēšanas nodevas ir atbrīvotas personas ar 1. vai 2.grupas invaliditāti; personas ar 3.grupas redzes vai dzirdes invaliditāti; valsts vai pašvaldības iestādes, kurās tiek audzēti dienesta suņi.
  3. Suņa turēšanas nodeva ir samazināta par 50%, ja suņa reģistrēts īpašnieks ir pensionārs; par sterilizētu suni.
  4. Veterinārās klīnikas, ar kurām Mājokļu un vides departaments ir noslēdzis līgumu, izsniedz suņu īpašniekiem ikgadējo suņu turēšanas žetonu. Ar suņa turēšanas žetoniem veterinārās klīnikas nodrošina Rīgas domes Mājokļu un vides departaments.
  5. Lai saņemtu suņa turēšanas žetonu tekošajam gadam, īpašniekam jāuzrāda kvīts par ikgadējās suņa turēšanas nodevas samaksu un suņa vakcinācijas apliecība, kurā ir atzīmes par suņa vakcināciju pret trakumsērgu, vai dokumenti, kas apliecina suņa īpašnieka atbrīvošanu no nodevas samaksas.
  6. Suņa turēšanas žetona saņemšana nav obligāta, tādēļ, ja suņa īpašnieks, turētājs vai valdītājs pēc kontrolējošo amatpersonu lūguma nevar uzrādīt suņa turēšanas žetonu, uzrādāmi suņa vakcināciju pret trakumsērgu un suņa turēšanas nodevas samaksu apliecinoši dokumenti.
  7. Par izvairīšanos no suņu turēšanas nodevas samaksas ir paredzēta administratīvā atbildība.

Nodeva jāpārskaita uz Rīgas domes Finanšu departamentu

Saņēmējs: Rīgas domes Finanšu departaments Reģ.nr.90000064250 AS Nordea Bank Finland Plc Latvijas filiāle kods: NDEALV2X Konta Nr. LV33NDEA0023300000000 vai AS SEB banka kods: UNLALV2X Konta Nr. LV74UNLA0023300000000

Maksājuma kvītī jāuzrāda – suņa īpašnieka uzvārds, personas kods, suņa identitātes numurs.

Pie mums Jūs varat izņemt šo žetonu uzrādot maksājuma kvīti un dzīvnieka vakcinācijas apliecību ar derīgu trakumsērgas vakcīnu.

Bezsaimnieka kaķu sterilizācija, ja kaķus uz veterināro klīniku nogādā iedzīvotāji

Pakalpojuma turētāja nosaukums:

Mājokļu un vides departaments

Pakalpojuma funkcija/uzdevums:

Organizēt bezsaimnieka kaķu izķeršanu Rīgā, nogādāšanu uz veterinārajām klīnikām un atgādāšanu atpakaļ to noķeršanas vietās, pamatojoties uz Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem.

Pakalpojuma būtības īss apraksts:

Pakalpojums tiek sniegts saskaņā ar bezsaimnieka kaķu populācijas kontroles ‘noķer-sterilizē-atlaiž’ programmu. Lai saņemtu pakalpojumu, fiziska vai juridiska persona aizpilda iesnieguma veidlapu, kurā apliecina, ka vēlas sterilizēt bezsaimnieka kaķus, uzņemas nogādāt tos veterinārajā klīnikā un atgādāt atpakaļ to noķeršanas vietā. Iesniegumu iesniedz Rīgas domes Mājokļu un vides departamentā vai Rīgas domes Apmeklētāju pieņemšanas centrā. Iesniegums tiek reģistrēts un iesniedzējs tiek informēts par iesnieguma kārtas numuru sarakstā un pakalpojuma prognozējamo izpildes laiku. Par sava iesnieguma virzību iesniedzējs var saņemt informāciju Rīgas domes Mājokļu un vides departamenta mājas lapā. Kad pienāk iesnieguma kārta, departaments informē iesniedzēju, uz kuru veterināro klīniku sterilizējamie kaķi ir jānogādā. Kaķenes sterilizācija ietver: medicīnisko apskati, sterilizāciju, iezīmēšanu, nogriežot kreisās auss galiņu, pēcoperācijas uzturēšanu klīnikā vismaz 1 diennakti, vakcinēšanu pret trakumsērgu. Runča kastrācija ietver: medicīnisko apskati, kastrāciju, iezīmēšanu, nogriežot kreisās auss galiņu, pēcoperācijas uzturēšanu klīnikā vismaz līdz pilnībā ir beigusies narkozes iedarbība, vakcinēšanu pret trakumsērgu.

Maznodrošināto un trūcīgo iedzīvotāju mājdzīvnieku sterilizācija vai eitanāzija

Pakalpojuma turētāja nosaukums:

Mājokļu un vides departaments

Pakalpojuma funkcija/uzdevums:

Organizēt Rīgas pilsētas maznodrošinātajiem un trūcīgajiem iedzīvotājiem piederošo dzīvnieku sterilizāciju vai eitanāziju

Pakalpojuma būtības īss apraksts:

Rīgas pilsētas iedzīvotājiem, kuriem ir piešķirts maznodrošinātā vai trūcīgā statuss, ir iespēja bez maksas sterilizēt savus kaķus un suņus (ne vairāk kā 2 dzīvniekus). Lai saņemtu šo pakalpojumu iedzīvotājs sazinās ar veterināro klīniku un vienojas par laiku, kurā veterinārā klīnika veiks dzīvnieka sterilizāciju. Ierodoties ar dzīvnieku klīnikā, līdzi jāņem personu apliecinošs dokuments un Rīgas sociāla dienesta izsniegta izziņa par atbilstību maznodrošinātas vai trūcīgas personas statusam.

Centra rajons, SIA ‘Frančeska Vet’,Blaumaņa iela 29, Rīga.
Pieņemšanas laiks: darba dienās  9:00 līdz 17:00 ; Sestdienās  9:00-17:00; Svētdienās – slēgts, Tālrunis: +37166100500
Scroll to Top