Informācija

Noderīga informācija

Mājas (istabas) dzīvnieku reģistrācijas kārtība: Šeit variet uzzināt kā piereģistrēt savu dzīvnieku datu bāzē - http://www.ldc.gov.lv/lv/majas_dzivnieku_registresanas_kartiba/informacija_par_registresanu/

Suņu turēšanas nodevas žetonu izsniegšana

Suņu turēšanas nodeva jāmaksā reizi gadā līdz 1. martam visiem Rīgā dzīvojošajiem suņiem maksa ir 8,54 Euro.

Suņa turēšanas nodeva 50% apmērā, 4,27 Euro ir maksājama:

  • par sterilizētu suni;
  • par suni, kura īpašnieks ir pensionārs.

No suņu turēsanas nodevas ir atbrīvtas:

  • personas ar 1. vai 2. grupas invaliditāti;
  • personas ar 3. grupas redzes vai dzirdes invalīdi;
  • valsts vai pašvaldības iestādes, kurās tiek audzēti dienesta suņi.

Nodeva jāpārskaita uz Rīgas domes Finanšu departamentu

Reģ.nr. 90000064250 konta numurs: LV74UNLA0023300000000

Banka: AS "SEB banka" kods: UNLAL2X

Maksājuma kvītī jāuzrāda - suņa īpašnieka uzvārds, personas kods, suņa identitātes numurs.

Pie mums Jūs varat izņemt šo žetonu uzrādot maksājuma kvīti un dzīvnieka vakcinācijas apliecību ar derīgu trakumsērgas vakcīnu.